content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde balans van het Eurosysteem per 31 december 2022

Activa

(EUR miljoen)

Passiva

(EUR miljoen)

Toelichting: gebaseerd op voorlopige gegevens waarop geen accountantscontrole is toegepast. De jaarrekeningen van al de nationale centrale banken van het Eurosysteem worden eind mei 2023 afgerond en de definitieve geconsolideerde jaarbalans van het Eurosysteem wordt daarna gepubliceerd.
Als gevolg van afronding kunnen (sub)totaalbedragen verschillen van de som van de afzonderlijke bedragen.

© Europese Centrale Bank, 2023

Postadres: 60640 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: +49 69 1344 0
Website: www.ecb.europa.eu

Alle rechten voorbehouden. Reproductie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is alleen toegestaan met bronvermelding.

HTML ISBN 978-92-899-5931-5, ISSN 2443-504X, doi: 10.2866/178189, QB-BT-23-001-NL-Q