Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
  • BLOG ECB

Prečo sme upravili úrokové sadzby

8. júna 2024

Christine Lagardová

ECB znížila svoje úrokové sadzby. Prezidentka Christine Lagardová vysvetľuje dôvody zníženia a naznačuje ďalšie kroky potrebné na zabezpečenie návratu inflácie na úroveň 2 % v strednodobom horizonte.

Pred dvomi rokmi sme v reakcii na príliš vysokú infláciu začali zvyšovať úrokové sadzby. Dnes je už situácia lepšia. Hoci niektoré ceny naďalej výrazne rastú, najmä v sektore služieb, inflácia celkovo podstatne klesla. Momentálne je na dobrej ceste dosiahnuť budúci rok 2 %, čiže úroveň, ktorú sme si stanovili za cieľ pri udržiavaní cenovej stability.

Pokles inflácie dáva ECB priestor na zníženie úrokových sadzieb. Vo štvrtok sme preto kľúčovú sadzbu našej menovej politiky z pôvodnej úrovne 4 %, na ktorej sa nachádzala deväť mesiacov, znížili o 0,25 percentuálneho bodu. Ľudia si tak budú môcť vziať lacnejšie pôžičky a podniky budú môcť získať výhodnejšie úvery na financovanie investícií.

Naše rozhodnutie je zároveň významným momentom v našom boji proti inflácii.

V júli 2022 sme začali zvyšovať úrokové sadzby, v rámci fázy, ktorú odborníci označujú ako sprísňovanie menovej politiky. Ak by sme to ilustrovali na príklade auta, je to podobné, ako keď vodič zošliapne brzdový pedál. Úrokové sadzby sme zvyšovali rekordným tempom, o 4,5 percentuálneho bodu za o niečo viac ako rok. Dôvodom nášho rázneho postupu bol príliš rýchly rast inflácie, ktorá v októbri 2022 kulminovala na úrovni 10,6 %.

Jednou z príčin prudkého rastu inflácie bola neoprávnená invázia Ruska na Ukrajinu, ktorá spôsobila enormný rast cien energií a potravín. Mnohé podniky mali zároveň väčšie ťažkosti so získavaním potrebného zariadenia, materiálov a náhradných dielov, čo ďalej prehlbovalo ich problémy vzniknuté už počas pandémie.

Čelili sme však aj reálnemu riziku, že ľudia vysokú infláciu začnú považovať za normálnu. Podniky by ju potom používali ako základ cenotvorby a zamestnanci ako východisko pri dojednávaní miezd. Vysoká inflácia by sa tak v našom hospodárstve natrvalo zakorenila.

Na odvrátenie tohto nebezpečenstva sme preto prijali všetky potrebné opatrenia. Je našou povinnosťou voči občanom Európy udržiavať infláciu na stabilne nízkej úrovni. Sme si vedomí toho, že rast inflácie a následné zvyšovanie úrokových sadzieb boli pre mnohých ľudí a podniky bremenom. Ceny podnikových úverov a hypoték prudko stúpli. Všetko zdraželo, pričom príjmy – mzdy a dôchodky – zaostávali, aspoň spočiatku.

Svojimi rozhodnými krokmi sme zabezpečili, aby vysoká inflácia netrvala príliš dlho. Do septembra 2023 inflácia klesla na 5,2 %, približne na polovicu svojho maxima spred roka. Nebezpečenstvo, že ľudia budú vysokú infláciu očakávať aj do budúcnosti, tiež takmer pominulo.

To nám umožnilo pristúpiť k ďalšej fáze našej politiky: fáze udržiavania konštantných úrokových sadzieb, kde sme tlak na brzdu ani nezvyšovali, ani neznižovali. Napriek presvedčeniu, že úrokové sadzby úspešne vyvolávajú znižovanie inflácie, bola inflácia ešte stále pomerne vysoká. Za takých okolností by bolo unáhlené znižovanie úrokových sadzieb kontraproduktívne.

Dnes už však vidíme priaznivý vývoj na viacerých frontoch. Inflácia klesla na 2,6 %, opäť na polovicu predchádzajúcej úrovne. Momentálne je na dobrej ceste dosiahnuť 2 % v druhej polovici budúceho roka. Naša menová politika pritom zásadnou mierou prispieva k návratu inflácie na našu cieľovú úroveň. Znížením úrokových sadzieb sme sa tak rozhodli zmierniť stupeň reštrikcie menovej politiky.

Do vytlačenia inflácie z ekonomiky však ešte zostáva kus cesty, ktorá nebude vždy hladká. Vyžaduje si ostražitosť, odhodlanie a vytrvalosť.

Úrokové sadzby preto budú musieť zostať na reštriktívnej úrovni dovtedy, kým to bude potrebné na trvalé zabezpečenie cenovej stability. Inými slovami, nohu na brzde ešte nejakú chvíľu musíme nechať, aj keď už na ňu tlačíme menej.

Naše budúce menovopolitické rozhodnutia budú závisieť od troch predpokladov: či podľa nás bude pokračovať včasný návrat inflácie na našu cieľovú úroveň, či budeme pozorovať zmierňovanie celkových cenových tlakov v ekonomike a či budeme našu menovú politiku naďalej považovať za účinnú pri krotení inflácie. Tieto tri faktory rozhodnú o tom, či môžeme tlak na brzdu ďalej zmenšovať.

Napriek značnému pokroku náš boj proti inflácii ešte nekončí. Ako ochranca eura sme odhodlaní zabezpečiť nízku a stabilnú infláciu v prospech všetkých Európanov.

Tento blogový príspevok bol zverejnený vo viacerých médiách v rámci eurozóny.

Pozrite si blog ECBprihláste sa na odber ďalších príspevkov.