Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

7. června 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 711 123 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 507 347 619
  2.1 Pohledávky za MMF 232 568 7
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 274 779 612
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 250 488
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 234 392
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 234 392
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 149 459 −2 575
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 327 −2 575
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 147 132 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 981 −7 415
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 739 672 −405
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 521 375 −1 003
  7.2 Ostatní cenné papíry 218 297 598
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 840 0
9 Ostatní aktiva 353 727 −10 136
Aktiva celkem 6 541 633 −19 032
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 553 797 440
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 349 958 27 789
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 196 874 28 190
  2.2 Vkladová facilita 3 153 084 −394
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 33 388 −2 928
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 199 921 −10 703
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 106 053 −25 728
  5.2 Ostatní závazky 93 867 15 025
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 195 616 −23 315
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 648 844
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 702 −32
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 702 −32
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 544 0
10 Ostatní závazky 206 422 −11 128
11 Účty přecenění 702 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 99 696 0
Pasiva celkem 6 541 633 −19 032
Annexes
11 June 2024