Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

7. lipnja 2024.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 711 123 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 507 347 619
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 232 568 7
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 274 779 612
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 250 488
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 17 234 392
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 234 392
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 149 459 −2 575
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 327 −2 575
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 147 132 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 27 981 −7 415
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 739 672 −405
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 521 375 −1 003
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 218 297 598
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 840 0
9 Ostala imovina 353 727 −10 136
Ukupno imovina 6 541 633 −19 032
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 553 797 440
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 349 958 27 789
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 196 874 28 190
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 153 084 −394
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 −7
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 33 388 −2 928
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 199 921 −10 703
  5.1 Opća država 106 053 −25 728
  5.2 Ostale obveze 93 867 15 025
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 195 616 −23 315
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 14 648 844
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 702 −32
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 702 −32
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 544 0
10 Ostale obveze 206 422 −11 128
11 Računi revalorizacije 702 941 0
12 Kapital i pričuve 99 696 0
Ukupno obveze 6 541 633 −19 032
Annexes
11 June 2024