Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 06 07
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 711 123 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 507 347 619
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 232 568 7
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 274 779 612
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 250 488
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 234 392
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 234 392
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 149 459 −2 575
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 327 −2 575
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 147 132 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 981 −7 415
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 739 672 −405
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 521 375 −1 003
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 218 297 598
8 Valdžios skola eurais 20 840 0
9 Kitas turtas 353 727 −10 136
Visas turtas 6 541 633 −19 032
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 553 797 440
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 349 958 27 789
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 196 874 28 190
  2.2 Indėlių galimybė 3 153 084 −394
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 388 −2 928
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 199 921 −10 703
  5.1 Valdžiai 106 053 −25 728
  5.2 Kiti įsipareigojimai 93 867 15 025
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 195 616 −23 315
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 648 844
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 702 −32
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 702 −32
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 544 0
10 Kiti įsipareigojimai 206 422 −11 128
11 Perkainojimo sąskaitos 702 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 696 0
Visi įsipareigojimai 6 541 633 −19 032
Annexes
11 June 2024