Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

7. junij 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 711.123 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 507.347 619
  2.1 Terjatve do MDS 232.568 7
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 274.779 612
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.250 488
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.234 392
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.234 392
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 149.459 −2.575
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.327 −2.575
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 147.132 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 27.981 −7.415
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.739.672 −405
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.521.375 −1.003
  7.2 Drugi vrednostni papirji 218.297 598
8 Javni dolg v eurih 20.840 0
9 Druga sredstva 353.727 −10.136
Skupaj sredstva 6.541.633 −19.032
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.553.797 440
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.349.958 27.789
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 196.874 28.190
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.153.084 −394
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.388 −2.928
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 199.921 −10.703
  5.1 Sektor država 106.053 −25.728
  5.2 Druge obveznosti 93.867 15.025
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 195.616 −23.315
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.648 844
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.702 −32
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.702 −32
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.544 0
10 Druge obveznosti 206.422 −11.128
11 Računi prevrednotenja 702.941 0
12 Kapital in rezerve 99.696 0
Skupaj obveznosti 6.541.633 −19.032
Annexes
11 June 2024