Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • STQARRIJA TAL-POLITIKA MONETARJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE

Frankfurt am Main, 6 ta’ Ġunju 2024

Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-Viċi President u jien nilqgħukom għal din il-konferenza stampa.

Il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jnaqqas it-tliet rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE b’25 punt bażi. Abbażi tal-valutazzjoni aġġornata tagħna tal-prospetti dwar l-inflazzjoni, id-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti u l-qawwa tat-trażmissjoni tal-politika monetarja, issa huwa xieraq li jiġi mmoderat il-grad tar-restrizzjoni tal-politika monetarja wara disa’ xhur fejn ir-rati nżammew stabbli. Sa mil-laqgħa tagħna f’Settembru 2023, l-inflazzjoni naqset b’aktar minn 2.5 punt perċentwali u l-prospetti dwar l-inflazzjoni tjiebu b’mod notevoli. L-inflazzjoni sottostanti battiet ukoll, biex b’hekk issaħħew is-sinjali li l-pressjonijiet fuq il-prezzijiet iddgħajfu, u l-aspettattivi tal-inflazzjoni naqsu fuq kull orizzont. Il-politika monetarja żammet il-kundizzjonijiet ta’ finanzjament restrittivi. Billi rażżnet id-domanda u żammet l-aspettattivi tal-inflazzjoni ankrati sew, din tat kontribut ewlieni biex l-inflazzjoni terġa’ titniżżel.

Fl-istess ħin, minkejja l-progress li sar fit-trimestri riċenti, il-pressjonijiet tal-prezzijiet domestiċi jibqgħu b’saħħithom hekk kif iż-żieda fil-pagi hija elevata, u l-inflazzjoni aktarx li tibqa’ ’l fuq mill-mira għal żmien twil fis-sena d-dieħla. L-aħħar projezzjonijiet tal-persunal tal-Eurosistema kemm għall-inflazzjoni globali kif ukoll għal dik prinċipali ġew riveduti ’l fuq għall-2024 u l-2025 meta mqabbla mal-projezzjonijiet ta’ Marzu. Il-persunal issa jbassar inflazzjoni medja ta’ 2.5 fil-mija fl-2024, 2.2 fil-mija fl-2025 u 1.9 fil-mija fl-2026. Għall-inflazzjoni li teskludi l-enerġija u l-ikel, il-persunal ibassar medja ta’ 2.8 fil-mija fl-2024, 2.2 fil-mija fl-2025 u 2.0 fil-mija fl-2026. It-tkabbir ekonomiku huwa mistenni li jirpilja għal 0.9 fil-mija fl-2024, 1.4 fil-mija fl-2025 u 1.6 fil-mija fl-2026.

Aħna ddeterminati li niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna fi żmien medju ta’ tnejn fil-mija, b’mod f’waqtu. Se nżommu r-rati tal-politika restrittivi biżżejjed għal kemm ikun meħtieġ sabiex tinkiseb din il-mira. Se nkomplu nsegwu approċċ dipendenti mid-data u fuq bażi ta’ laqgħa b’laqgħa sabiex niddeterminaw il-livell xieraq u t-tul taż-żmien tat-restrizzjoni. B’mod partikolari, id-deċiżjonijiet tagħna dwar ir-rati tal-imgħax se jkunu bbażati fuq il-valutazzjoni tagħna tal-prospetti tal-inflazzjoni fid-dawl tad-data ekonomika u finanzjarja li ġejja, id-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti, u s-saħħa tat-trażmissjoni tal-politika monetarja. M’aħniex qegħdin nintrabtu minn qabel dwar xi trajettorja partikolari għar-rati.

Il-Kunsill Governattiv illum ikkonferma wkoll li se jnaqqas l-investimenti tal-Eurosistema f’titoli taħt il-programm ta' xiri għall-emerġenza pandemika (PEPP) b’€7.5 biljun fix-xahar bħala medja matul it-tieni nofs tas-sena. Il-modalitajiet għat-tnaqqis tal-investimenti fil-PEPP se jkunu ġeneralment allinjati ma’ dawk segwiti taħt il-programm ta’ xiri ta’ assi (APP).

Id-deċiżjonijiet meħuda llum huma spjegati fi stqarrija għall-istampa disponibbli fis-sit web tagħna.

Issa se niddeskrivi f’aktar dettall kif naraw li se jiżviluppaw l-ekonomija u l-inflazzjoni, u mbagħad se nispjega l-valutazzjoni tagħna tal-kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji.

Attività ekonomika

Wara ħames trimestri ta’ staġnar, l-ekonomija taż-żona tal-euro kibret b’0.3 fil-mija matul l-ewwel trimestru tal-2024. Is-settur tas-servizzi qiegħed jespandi, u s-settur tal-manifattura qiegħed juri sinjali ta’ stabilizzazzjoni f’livelli baxxi. Nistennew li l-ekonomija se tkompli tirkupra hekk kif il-pagi ogħla u kundizzjonijiet ta’ kummerċ imtejba jgħollu d-dħul reali. L-esportazzjonijiet aktar b’saħħithom għandhom jappoġġaw ukoll it-tkabbir fit-trimestri li ġejjin, hekk kif id-domanda globali għall-prodotti u s-servizzi tiżdied. Finalment, maż-żmien, il-politika monetarja għandha teżerċita inqas reżistenza għad-domanda.

L-impjiegi żdiedu b’0.3 fil-mija fl-ewwel trimestru ta’ din is-sena, bil-ħolqien ta’ madwar 500,000 impjieg ġdid, u l-istħarriġiet jindikaw tkabbir kontinwu fl-impjiegi fiż-żmien fil-qrib. Ir-rata tal-qgħad naqset għal 6.4 fil-mija f’April, l-aktar livell baxx sa mill-bidu tal-euro. Il-kumpaniji għadhom jirriklamaw ħafna postijiet tax-xogħol battala, għalkemm ftit inqas minn qabel.

Il-politiki nazzjonali fiskali u strutturali għandhom ikunu mmirati lejn li jagħmlu l-ekonomija aktar produttiva u kompetittiva, u dan għandu jgħin biex jitnaqqsu l-pressjonijiet fuq il-prezzijiet fuq żmien medju. Implimentazzjoni effettiva, veloċi u sħiħa tal-programm Next Generation EU, il-progress lejn unjoni tas-swieq kapitali u t-tlestija tal-unjoni bankarja, kif ukoll it-tisħiħ tas-Suq Uniku għandhom jgħinu biex titrawwem l-innovazzjoni u jiżdied l-investiment fit-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. L-implimentazzjoni tal-qafas ta’ governanza ekonomika rivedut tal-UE, għal kollox u mingħajr dewmien se tgħin lill-gvernijiet inaqqsu d-defiċits baġitarji u l-proporzjonijiet tad-dejn fuq bażi sostnuta.

Inflazzjoni

L-inflazzjoni annwali żdiedet għal 2.6 fil-mija f’Mejju, minn 2.4 fil-mija f’April, skont l-istima preliminari tal-Eurostat. L-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-ikel naqset għal 2.6 fil-mija. L-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-enerġija żdiedet għal 0.3 fil-mija, wara li rreġistrat rati annwali negattivi għal sena. L-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-prodotti kompliet tonqos f’Mejju, għal 0.8 fil-mija. B’kuntrast, l-inflazzjoni fil-prezz tas-servizzi żdiedet b’mod notevoli, għal 4.1 fil-mija minn 3.7 fil-mija f’April.

Il-biċċa l-kbira tal-miżuri tal-inflazzjoni sottostanti komplew jonqsu f’April, l-aħħar xahar li għalih hemm data disponibbli, li jikkonferma l-istampa ta’ pressjonijiet fil-prezzijiet li qegħdin jonqsu gradwalment. Madankollu, l-inflazzjoni domestika tibqa’ għolja. Il-pagi qegħdin jiżdiedu b’ritmu elevat, li qiegħed ipatti għaż-żieda fl-inflazzjoni fil-passat. Minħabba n-natura tal-proċess ta’ aġġustament tal-pagi li jseħħ fi stadji kif ukoll ir-rwol importanti ta’ ħlasijiet ta’ darba, l-ispejjeż tax-xogħol aktarx li se jvarjaw fiż-żmien fil-qrib, kif jidher miż-żieda fil-pagi nnegozjati fl-ewwel trimestru. Fl-istess ħin, l-indikaturi li jħarsu ’l quddiem jissenjalaw li ż-żieda fil-pagi se timmodera matul is-sena. Il-profitti qegħdin jassorbu parti miż-żieda aċċentwata fl-ispejjeż tal-unità tax-xogħol, li jnaqqas l-effetti ta’ inflazzjoni tagħha.

L-inflazzjoni hija mistennija li tvarja madwar il-livelli attwali għall-kumplament tas-sena, inkluż minħabba effetti bażi relatati mal-enerġija. Imbagħad hija mistennija li tonqos lejn il-mira tagħna matul it-tieni nofs tas-sena, minħabba żieda aktar dgħajfa fl-ispejjeż tax-xogħol, l-effetti li se jiżvolġu tal-politika monetarja restrittiva tagħna, u l-impatt li jbatti tal-kriżi tal-enerġija u tal-pandemija. Il-miżuri tal-aspettattivi inflazzjonarji aktar fit-tul jibqgħu ġeneralment stabbli, bil-biċċa l-kbira jkunu ta’ madwar 2 fil-mija.

Valutazzjoni tar-riskji

Ir-riskji għat-tkabbir ekonomiku huma bilanċjati fiż-żmien fil-qrib iżda jibqgħu mxaqilba lejn in-naħa tat-tnaqqis fuq żmien medju. Ekonomija dinjija aktar dgħajfa jew eskalazzjoni fit-tensjonijiet tal-kummerċ bejn l-ekonomiji ewlenin tkun ta’ piż fuq it-tkabbir taż-żona tal-euro. Il-gwerra mhux ġustifikata tar-Russja kontra l-Ukrajna u l-kunflitt traġiku fil-Lvant Nofsani huma sorsi ewlenin ta’ riskju ġeopolitiku. Dan jista’ jwassal biex id-ditti u l-unitajiet domestiċi jsiru inqas kunfidenti dwar il-futur u li jiġi mfixkel il-kummerċ globali. It-tkabbir jista’ jkun ukoll aktar baxx jekk l-effetti tal-politika monetarja jirriżultaw li huma aktar b’saħħithom milli mistenni. It-tkabbir jista’ jkun ogħla jekk l-inflazzjoni tonqos aktar malajr milli mistenni u ż-żieda fil-kunfidenza u d-dħul reali tkun tfisser li l-infiq jiżdied b’aktar milli huwa antiċipat, jew jekk l-ekonomija dinjija tikber b’mod aktar b’saħħtu milli mistenni.

L-inflazzjoni tista’ tkun ogħla milli mistenni jekk il-pagi jew il-profitti jiżdiedu b’aktar milli huwa mistenni. Ir-riskji ta’ żieda fl-inflazzjoni jirriżultaw ukoll mit-tensjonijiet ġeopolitiċi li qegħdin jiżdiedu, li jistgħu jgħollu l-prezzijiet tal-enerġija u l-ispejjeż tal-merkanzija fuq perjodu fil-qrib u jfixklu l-kummerċ globali. Barra minn hekk, l-avvenimenti ta’ temp estrem, u l-kriżi tal-klima li qiegħda tiżvolġi b’mod aktar ġenerali, jistgħu jgħollu l-prezzijiet tal-ikel. B’kuntrast, l-inflazzjoni tista’ tkun anqas milli mistenni jekk il-politika monetarja trażżan id-domanda aktar milli mistenni, jew jekk l-ambjent ekonomiku fil-bqija tad-dinja jmur għall-agħar b’mod mhux mistenni.

Kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji

Ir-rati tal-imgħax tas-suq żdiedu sa mill-aħħar laqgħa tagħna f’April. L-ispejjeż ta’ finanzjament huma stabbli f’livelli restrittivi hekk kif iż-żidiet tal-imgħoddi fir-rati tal-politika tagħna infiltraw fis-sistema finanzjarja. Ir-rati tal-imgħax medji fuq self ġdid lill-kumpaniji u fuq self domestiku ġdid baqgħu l-istess f’April, bir-rati ta’ 5.2 fil-mija u 3.8 fil-mija rispettivament.

Id-dinamiċi tal-kreditu jibqgħu dgħajfin. Is-self mill-banek lill-kumpaniji żdied b’rata annwali ta’ 0.3 fil-mija f’April, hekk kif naqas kemmxejn mix-xahar ta’ qabel. Is-self lill-unitajiet domestiċi kompla jiżdied b’rata ta’ 0.2 fil-mija fuq bażi annwali. It-tkabbir annwali fl-aggregat monetarju wiesa’ – kif imkejjel minn M3 – żdied għal 1.3 fil-mija f’April, minn 0.9 fil-mija f’Marzu.

F'konformità mal-istrateġija tal-politika monetarja tagħna, il-Kunsill Governattiv ivvaluta fil-fond ir-rabtiet bejn il-politika monetarja u l-istabbiltà finanzjarja. Il-banek taż-żona tal-Euro jibqgħu reżiljenti. Il-perspettiva ekonomika li qiegħda titjieb rawmet stabbiltà finanzjarja, iżda r-riskji ġeopolitiċi ogħla jixħtu dell fuq il-prospetti. Jekk il-kundizzjonijiet ta’ finanzjament globali jiġu ssikkati b’mod mhux mistenni, dan jista’ jiskatta l-ipprezzar mill-ġdid tal-assi finanzjarji u mhux finanzjarji, b’effetti negattivi fuq l-ekonomija aktar wiesgħa. Il-politika makroprudenzjali tibqa’ l-ewwel linja ta’ difiża kontra l-akkumulazzjoni ta’ vulnerabbiltajiet finanzjarji. Il-miżuri li bħalissa jinsabu fis-seħħ jew li dalwaqt se jidħlu fis-seħħ qegħdin jgħinu biex is-sistema finanzjarja tinżamm reżiljenti.

Konklużjoni

Il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jnaqqas it-tliet rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE b’25 punt bażi. Aħna ddeterminati li niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna fi żmien medju ta’ tnejn fil-mija, b’mod f’waqtu. Se nżommu r-rati tal-politika restrittivi biżżejjed għal kemm ikun meħtieġ sabiex tinkiseb din il-mira. Se nkomplu nsegwu approċċ dipendenti mid-data u fuq bażi ta’ laqgħa b’laqgħa sabiex niddeterminaw il-livell xieraq u t-tul taż-żmien tat-restrizzjoni. B’mod partikolari, id-deċiżjonijiet tagħna dwar ir-rati tal-imgħax se jkunu bbażati fuq il-valutazzjoni tagħna tal-prospetti tal-inflazzjoni fid-dawl tad-data ekonomika u finanzjarja li ġejja, id-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti, u s-saħħa tat-trażmissjoni tal-politika monetarja. M’aħniex qegħdin nintrabtu minn qabel dwar xi trajettorja partikolari għar-rati.

Fi kwalunkwe każ, aħna lesti li naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna fi ħdan il-mandat tagħna biex niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna għal żmien medju u li nippreżervaw il-funzjonament bla xkiel tat-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja