Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

3. märts 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 990 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 507 624 −162
  2.1 Nõuded IMFi vastu 230 501 3
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 277 123 −166
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 15 067 −532
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 149 −207
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 149 −207
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 221 760 −432
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 821 −402
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 220 935 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 4 −30
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 532 −6 652
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 115 988 −5 022
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 937 643 −5 213
  7.2 Muud väärtpaberid 178 345 192
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 539 0
9 Muud varad 314 147 4 418
Varad kokku 7 830 796 −8 589
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 553 980 217
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 310 499 25 157
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 170 723 −1 297
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 138 480 26 467
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 296 −13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 37 073 7 533
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 455 797 −40 337
  5.1 Valitsussektor 361 567 −40 983
  5.2 Muud kohustused 94 230 646
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 280 696 1 882
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 320 −504
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 583 −555
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 583 −555
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 361 0
10 Muud kohustused 284 602 −6 340
11 Ümberhindluskontod 589 140 0
12 Kapital ja reservid 120 747 4 358
Kohustused kokku 7 830 796 −8 589
Annexes
7 March 2023