Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 03 03
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 990 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 507 624 −162
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 230 501 3
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 277 123 −166
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 067 −532
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 149 −207
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 149 −207
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 221 760 −432
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 821 −402
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 220 935 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 4 −30
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 532 −6 652
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 115 988 −5 022
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 937 643 −5 213
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 178 345 192
8 Valdžios skola eurais 21 539 0
9 Kitas turtas 314 147 4 418
Visas turtas 7 830 796 −8 589
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 553 980 217
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 310 499 25 157
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 170 723 −1 297
  2.2 Indėlių galimybė 4 138 480 26 467
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 296 −13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 073 7 533
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 455 797 −40 337
  5.1 Valdžiai 361 567 −40 983
  5.2 Kiti įsipareigojimai 94 230 646
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 280 696 1 882
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 320 −504
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 583 −555
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 583 −555
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 182 361 0
10 Kiti įsipareigojimai 284 602 −6 340
11 Perkainojimo sąskaitos 589 140 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 747 4 358
Visi įsipareigojimai 7 830 796 −8 589
Annexes
7 March 2023