Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

3.3.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 990 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 507 624 −162
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 230 501 3
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 277 123 −166
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 15 067 −532
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 149 −207
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 149 −207
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 221 760 −432
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 821 −402
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 220 935 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 4 −30
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 532 −6 652
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 115 988 −5 022
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 937 643 −5 213
  7.2 Muut arvopaperit 178 345 192
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 539 0
9 Muut saamiset 314 147 4 418
Vastaavaa yhteensä 7 830 796 −8 589
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 553 980 217
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 310 499 25 157
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 170 723 −1 297
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 138 480 26 467
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 296 −13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 37 073 7 533
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 455 797 −40 337
  5.1 Julkisyhteisöt 361 567 −40 983
  5.2 Muut 94 230 646
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 280 696 1 882
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 320 −504
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 583 −555
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 583 −555
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 182 361 0
10 Muut velat 284 602 −6 340
11 Arvonmuutostilit 589 140 0
12 Pääoma ja rahastot 120 747 4 358
Vastattavaa yhteensä 7 830 796 −8 589
Annexes
7 March 2023