Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Pregled

Oporavak gospodarstva europodručja početkom 2024., poduprt neto trgovinom i rastom potrošnje kućanstava, bio je snažniji nego što se očekivalo u projekcijama stručnjaka ESB‑a iz ožujka 2024. Najnovije informacije upućuju na zaključak da će gospodarstvo u kratkoročnom razdoblju nastaviti rasti, i to brže nego što se predviđalo. Realni raspoloživi dohodak trebao bi se i dalje povećavati u uvjetima snažnog rasta plaća, postupnog jačanja povjerenja i sve boljih trgovinskih uvjeta, što bi tijekom 2024. trebalo dovesti do oporavka kojem će najviše pridonositi potrošnja. Doprinos neto trgovine na početku godine djelomično je posljedica kolebljivosti nakon privremenog smanjenja krajem 2023. Međutim, očekuje se daljnje povećanje inozemne potražnje, koje će pridonijeti rastu izvoza europodručja. U srednjoročnom razdoblju predviđa se postupno slabljenje nepovoljnog učinka prethodnog pooštravanja monetarne politike, pri čemu će gospodarskoj aktivnosti pridonositi pretpostavljeno ublažavanje uvjeta financiranja u skladu s tržišnim očekivanjima povezanima s budućim kretanjem kamatnih stopa. Rast će podupirati i otporno tržište rada. Naime, kasnije u projekcijskom razdoblju stopa nezaposlenosti trebala bi se smanjiti na povijesno niske razine. Predviđa se da će se produktivnost tijekom projekcijskog razdoblja povećavati kako određeni ciklički činitelji koji su u posljednje vrijeme djelovali na smanjenje njezina rasta budu slabjeli. Općenito gledajući, očekuje se da će godišnji prosječni rast realnog BDP‑a iznositi 0,9 % u 2024. te da će se potom povećati i iznositi 1,4 % u 2025. i 1,6 % u 2026. Izgledi za rast BDP‑a revidirani su naviše za 2024. u odnosu na projekcije iz ožujka 2024. zbog pozitivnog iznenađenja na početku godine i najnovijih povoljnih podataka. Za 2025. revidirani su neznatno naniže a za 2026. nisu revidirani.[1]

Predviđa se da se ukupna inflacija u kratkoročnom razdoblju uglavnom neće znatnije mijenjati te da će se tijekom 2025. dodatno smanjivati na razine blizu ciljne razine. To je posljedica slabljenja troškovnih pritisaka, koji su među ostalim povezani s troškovima rada, i postupnog prijenosa odgođenog učinka prethodnog pooštravanja monetarne politike na potrošačke cijene. Očekuje se određena kolebljivost ukupne inflacije mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC) do kraja 2024. zbog baznih učinaka i viših cijena energenata. Inflacija cijena energije trebala bi se u srednjoročnom razdoblju ustaliti na niskim pozitivnim stopama, s obzirom na tržišna očekivanja povezana s budućim kretanjem cijena nafte i plina te na planirane fiskalne mjere povezane s klimatskim promjenama. Inflacija cijena hrane u posljednjim se tromjesečjima znatno smanjila jer su u uvjetima nižih cijena energenata i prehrambenih sirovina oslabjeli pritisci proizvođačkih troškova. Očekuje se da će se inflacija cijena hrane u sljedećem razdoblju kretati oko sadašnjih razina te da će se od kraja 2025. dodatno smanjivati. Inflacija mjerena HIPC‑om bez energije i hrane trebala bi ostati viša od ukupne inflacije u većem dijelu projekcijskog razdoblja, ali njezino smanjivanje trebalo bi se nastaviti, premda sporim tempom, prije svega u 2025. i 2026. Središnji element te projekcije jest očekivano postupno smanjenje rasta nominalnih plaća s razina koje će u početku ostati povišene, do kojeg će doći zbog slabljenja pozitivnog utjecaja pritisaka povezanih s naknadom za inflaciju u uvjetima oskudice na tržištu rada. Očekivano jačanje rasta produktivnosti trebalo bi pridonijeti ublažavanju pritisaka troškova rada. Nadalje, predviđa se da će rast dobiti oslabjeti i djelomično ublažiti prijenos troškova rada na cijene, posebno u 2024. Općenito gledajući, očekuje se da će se godišnja prosječna stopa ukupne inflacije mjerene HIPC‑om smanjiti s 5,4 % u 2023. na 2,5 % u 2024., 2,2 % u 2025. i 1,9 % u 2026. U odnosu na projekcije iz ožujka 2024. inflacija mjerena HIPC‑om u 2024. i 2025. revidirana je naviše za 0,2 postotna boda, prije svega zbog viših cijena energenata i najnovijih podataka o inflaciji mjerenoj HIPC‑om bez energije i hrane čije su vrijednosti malo veće od očekivanih. Osim toga, očekuje se određeno jačanje pritisaka troškova rada zbog većeg rasta plaća te malo opreznije prognoze rasta produktivnosti. Izgledi za ukupnu inflaciju i inflaciju mjerenu HIPC‑om bez energije i hrane za 2026. nisu revidirani.

Tablica 1.

Projekcije rasta i inflacije za europodručje

(godišnje stope promjene, revizije u postotnim bodovima)

lipanj 2024.

revizije u odnosu na ožujak 2024.

2023.

2024.

2025.

2026.

2023.

2024.

2025.

2026.

realni BDP

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

–0,1

0,0

HIPC

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

HIPC bez energije i hrane

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Napomene: Podatci o realnom BDP‑u godišnji su prosjeci sezonski i kalendarski prilagođenih podataka. Povijesni podatci mogu se razlikovati od najnovijih Eurostatovih podataka ako su ti podatci objavljeni poslije krajnjeg datuma projekcija. Podatci, među ostalim na tromjesečnoj osnovi, mogu se preuzeti na mrežnim stranicama ESB‑a Baza podataka makroekonomskih projekcija.

Prijevodi cjelovitog izvješća o makroekonomskim projekcijama stručnjaka Eurosustava bit će objavljeni sljedećih dana.

© Europska središnja banka, 2024.

Poštanska adresa 60640 Frankfurt na Majni, Njemačka
Telefonski broj +49 69 1344 0
Mrežne stranice www.ecb.europa.eu

Sva prava pridržana. Dopušta se reprodukcija u obrazovne i nekomercijalne svrhe uz navođenje izvora.

Objašnjenje terminologije i pokrata možete pronaći u Pojmovniku ESB‑a (samo na engleskom jeziku).

HTML ISBN 978-92-899-6581-1, ISSN 2529-4717, doi:10.2866/326598, QB-CF-24-001-HR-Q


  1. Krajnji datum za tehničke pretpostavke bio je 15. svibnja 2024. Projekcije za globalno gospodarstvo dovršene su 16. svibnja a makroekonomske projekcije za europodručje dovršene su 22. svibnja. Eurostat je 31. svibnja objavio brzu procjenu svibanjske inflacije mjerene HIPC‑om u europodručju. Ta je procjena bila potpuno u skladu s projekcijama stručnjaka Eurosustava za ukupnu inflaciju iz lipnja 2024. Ove projekcije obuhvaćaju razdoblje od 2024. do 2026. Projekcije za tako dugo razdoblje vrlo su neizvjesne, što treba imati na umu pri njihovu tumačenju. Više informacija možete pronaći u članku pod naslovom The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis, Ekonomski bilten, broj 8, ESB, 2019. Baza podataka svih dosadašnjih makroekonomskih projekcija stručnjaka ESB‑a i Eurosustava može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a Baza podataka makroekonomskih projekcija. Ona sadržava mnoge varijable na tromjesečnoj osnovi.

Annexes
14 June 2024