Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

10. listopadu 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 613 301 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 506 206 −161
  2.1 Pohledávky za MMF 234 256 21
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 271 950 −182
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 539 903
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 152 344
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 152 344
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 502 681 −1 277
  5.1 Hlavní refinanční operace 6 850 −1 277
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 495 831 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 25 823 37
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 922 159 −3 141
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 721 702 −2 880
  7.2 Ostatní cenné papíry 200 458 −261
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 985 0
9 Ostatní aktiva 378 019 543
Aktiva celkem 6 998 866 −2 752
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 550 034 −3 148
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 715 807 −597
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 154 902 −12 223
  2.2 Vkladová facilita 3 560 877 11 625
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 37 821 255
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 284 921 3 520
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 206 141 5 627
  5.2 Ostatní závazky 78 779 −2 108
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 228 199 1 733
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 16 067 483
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 163 270
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 163 270
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 715 0
10 Ostatní závazky 256 713 −5 269
11 Účty přecenění 604 185 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 242 0
Pasiva celkem 6 998 866 −2 752
Annexes
14 November 2023