Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

10 noiembrie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 613 301 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 506 206 −161
  2.1 Creanțe asupra FMI 234 256 21
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 271 950 −182
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 539 903
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 152 344
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 152 344
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 502 681 −1 277
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 6 850 −1 277
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 495 831 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 25 823 37
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 922 159 −3 141
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 721 702 −2 880
  7.2 Alte titluri de valoare 200 458 −261
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 985 0
9 Alte active 378 019 543
Total active 6 998 866 −2 752
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 550 034 −3 148
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 715 807 −597
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 154 902 −12 223
  2.2 Facilitatea de depozit 3 560 877 11 625
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 27 1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 37 821 255
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 284 921 3 520
  5.1 Administrație publică 206 141 5 627
  5.2 Alte pasive 78 779 −2 108
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 228 199 1 733
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 16 067 483
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 163 270
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 163 270
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 715 0
10 Alte pasive 256 713 −5 269
11 Conturi de reevaluare 604 185 0
12 Capital și rezerve 120 242 0
Total pasive 6 998 866 −2 752
Annexes
14 November 2023