Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

10. november 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 613.301 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 506.206 −161
  2.1 Terjatve do MDS 234.256 21
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 271.950 −182
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.539 903
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.152 344
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.152 344
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 502.681 −1.277
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.850 −1.277
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 495.831 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 25.823 37
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.922.159 −3.141
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.721.702 −2.880
  7.2 Drugi vrednostni papirji 200.458 −261
8 Javni dolg v eurih 20.985 0
9 Druga sredstva 378.019 543
Skupaj sredstva 6.998.866 −2.752
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.550.034 −3.148
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.715.807 −597
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 154.902 −12.223
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.560.877 11.625
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.821 255
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 284.921 3.520
  5.1 Sektor država 206.141 5.627
  5.2 Druge obveznosti 78.779 −2.108
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 228.199 1.733
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 16.067 483
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.163 270
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.163 270
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.715 0
10 Druge obveznosti 256.713 −5.269
11 Računi prevrednotenja 604.185 0
12 Kapital in rezerve 120.242 0
Skupaj obveznosti 6.998.866 −2.752
Annexes
14 November 2023