Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

10. november 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 613 301 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 506 206 −161
  2.1 Nõuded IMFi vastu 234 256 21
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 271 950 −182
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 539 903
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 152 344
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 152 344
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 502 681 −1 277
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 6 850 −1 277
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 495 831 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 25 823 37
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 922 159 −3 141
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 721 702 −2 880
  7.2 Muud väärtpaberid 200 458 −261
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 985 0
9 Muud varad 378 019 543
Varad kokku 6 998 866 −2 752
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 550 034 −3 148
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 715 807 −597
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 154 902 −12 223
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 560 877 11 625
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 37 821 255
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 284 921 3 520
  5.1 Valitsussektor 206 141 5 627
  5.2 Muud kohustused 78 779 −2 108
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 228 199 1 733
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 16 067 483
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 163 270
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 163 270
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 715 0
10 Muud kohustused 256 713 −5 269
11 Ümberhindluskontod 604 185 0
12 Kapital ja reservid 120 242 0
Kohustused kokku 6 998 866 −2 752
Annexes
14 November 2023