Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

10. studenoga 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 613 301 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 506 206 −161
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 234 256 21
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 271 950 −182
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 539 903
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 15 152 344
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 152 344
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 502 681 −1 277
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 6 850 −1 277
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 495 831 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 25 823 37
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 922 159 −3 141
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 721 702 −2 880
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 200 458 −261
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 985 0
9 Ostala imovina 378 019 543
Ukupno imovina 6 998 866 −2 752
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 550 034 −3 148
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 715 807 −597
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 154 902 −12 223
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 560 877 11 625
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 27 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 37 821 255
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 284 921 3 520
  5.1 Opća država 206 141 5 627
  5.2 Ostale obveze 78 779 −2 108
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 228 199 1 733
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 16 067 483
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 163 270
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 163 270
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 715 0
10 Ostale obveze 256 713 −5 269
11 Računi revalorizacije 604 185 0
12 Kapital i pričuve 120 242 0
Ukupno obveze 6 998 866 −2 752
Annexes
14 November 2023