SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

10. november 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 613.301 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 506.206 −161
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 234.256 21
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 271.950 −182
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.539 903
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.152 344
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.152 344
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 502.681 −1.277
  5.1 Primære markedsoperationer 6.850 −1.277
  5.2 Langfristede markedsoperationer 495.831 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 25.823 37
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.922.159 −3.141
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.721.702 −2.880
  7.2 Andre værdipapirer 200.458 −261
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.985 0
9 Andre aktiver 378.019 543
Aktiver i alt 6.998.866 −2.752
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.550.034 −3.148
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.715.807 −597
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 154.902 −12.223
  2.2 Indlånsfacilitet 3.560.877 11.625
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 27 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 37.821 255
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 284.921 3.520
  5.1 Offentlig forvaltning og service 206.141 5.627
  5.2 Andre forpligtelser 78.779 −2.108
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 228.199 1.733
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 16.067 483
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.163 270
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.163 270
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.715 0
10 Andre forpligtelser 256.713 −5.269
11 Revalueringskonti 604.185 0
12 Kapital og reserver 120.242 0
Passiver i alt 6.998.866 −2.752
Annexes
14 November 2023