content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

10. marec 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.991 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 506.640 −984
  2.1 Terjatve do MDS 230.502 1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 276.138 −985
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.438 371
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.546 397
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.546 397
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.221.786 26
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 851 30
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.220.935 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −4
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 25.768 −3.764
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.115.267 −721
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.936.352 −1.291
  7.2 Drugi vrednostni papirji 178.915 570
8 Javni dolg v eurih 21.539 0
9 Druga sredstva 317.394 3.247
Skupaj sredstva 7.829.368 −1.428
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.553.351 −629
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.336.529 26.030
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 176.922 6.199
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.158.318 19.837
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.289 −7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.713 −7.360
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 444.760 −11.037
  5.1 Sektor država 354.766 −6.801
  5.2 Druge obveznosti 89.994 −4.236
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 275.217 −5.479
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.324 5
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.260 −323
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.260 −323
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 182.361 0
10 Druge obveznosti 281.967 −2.635
11 Računi prevrednotenja 589.140 0
12 Kapital in rezerve 120.746 0
Skupaj obveznosti 7.829.368 −1.428
Annexes
14 March 2023