content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

10 martie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 991 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 506 640 −984
  2.1 Creanțe asupra FMI 230 502 1
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 276 138 −985
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 15 438 371
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 546 397
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 546 397
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 221 786 26
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 851 30
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 220 935 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −4
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 25 768 −3 764
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 115 267 −721
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 936 352 −1 291
  7.2 Alte titluri de valoare 178 915 570
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 539 0
9 Alte active 317 394 3 247
Total active 7 829 368 −1 428
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 553 351 −629
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 336 529 26 030
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 176 922 6 199
  2.2 Facilitatea de depozit 4 158 318 19 837
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 289 −7
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 29 713 −7 360
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 444 760 −11 037
  5.1 Administrație publică 354 766 −6 801
  5.2 Alte pasive 89 994 −4 236
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 275 217 −5 479
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 324 5
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 260 −323
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 260 −323
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361 0
10 Alte pasive 281 967 −2 635
11 Conturi de reevaluare 589 140 0
12 Capital și rezerve 120 746 0
Total pasive 7 829 368 −1 428
Annexes
14 March 2023