content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

10.3.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 991 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 506 640 −984
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 230 502 1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 276 138 −985
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 15 438 371
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 546 397
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 546 397
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 221 786 26
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 851 30
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 220 935 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −4
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 25 768 −3 764
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 115 267 −721
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 936 352 −1 291
  7.2 Muut arvopaperit 178 915 570
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 539 0
9 Muut saamiset 317 394 3 247
Vastaavaa yhteensä 7 829 368 −1 428
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 553 351 −629
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 336 529 26 030
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 176 922 6 199
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 158 318 19 837
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 289 −7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 29 713 −7 360
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 444 760 −11 037
  5.1 Julkisyhteisöt 354 766 −6 801
  5.2 Muut 89 994 −4 236
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 275 217 −5 479
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 324 5
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 260 −323
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 260 −323
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 182 361 0
10 Muut velat 281 967 −2 635
11 Arvonmuutostilit 589 140 0
12 Pääoma ja rahastot 120 746 0
Vastattavaa yhteensä 7 829 368 −1 428
Annexes
14 March 2023