content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

10. märts 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 991 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 506 640 −984
  2.1 Nõuded IMFi vastu 230 502 1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 276 138 −985
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 15 438 371
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 546 397
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 546 397
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 221 786 26
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 851 30
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 220 935 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −4
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 25 768 −3 764
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 115 267 −721
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 936 352 −1 291
  7.2 Muud väärtpaberid 178 915 570
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 539 0
9 Muud varad 317 394 3 247
Varad kokku 7 829 368 −1 428
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 553 351 −629
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 336 529 26 030
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 176 922 6 199
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 158 318 19 837
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 289 −7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 29 713 −7 360
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 444 760 −11 037
  5.1 Valitsussektor 354 766 −6 801
  5.2 Muud kohustused 89 994 −4 236
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 275 217 −5 479
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 324 5
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 260 −323
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 260 −323
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 361 0
10 Muud kohustused 281 967 −2 635
11 Ümberhindluskontod 589 140 0
12 Kapital ja reservid 120 746 0
Kohustused kokku 7 829 368 −1 428
Annexes
14 March 2023