content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

10. ožujka 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 991 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 506 640 −984
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 230 502 1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 276 138 −985
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 15 438 371
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 546 397
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 546 397
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 221 786 26
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 851 30
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 220 935 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −4
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 25 768 −3 764
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 115 267 −721
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 936 352 −1 291
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 178 915 570
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 539 0
9 Ostala imovina 317 394 3 247
Ukupno imovina 7 829 368 −1 428
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 553 351 −629
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 336 529 26 030
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 176 922 6 199
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 158 318 19 837
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 289 −7
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 29 713 −7 360
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 444 760 −11 037
  5.1 Opća država 354 766 −6 801
  5.2 Ostale obveze 89 994 −4 236
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 275 217 −5 479
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 324 5
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 260 −323
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 260 −323
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 182 361 0
10 Ostale obveze 281 967 −2 635
11 Računi revalorizacije 589 140 0
12 Kapital i pričuve 120 746 0
Ukupno obveze 7 829 368 −1 428
Annexes
14 March 2023